Sub Label Menu barsVideo SBTN phỏng vấn Duy Hân về 3 cuốn sách

Muốn tải về đọc 3 cuốn sách của Duy Hân (dạng PDF) xin bấm vào link:
Những Viên Sỏi Nhỏ (tâm tình và phiếm luận)
Nỗi Niềm Riêng Ta (Thơ)
Đất Cũ (chuyện ngắn & chuyện rất ngắn)


Chúc Mừng Hoàng Xuân Sơn - Thơ Quỳnh - Nhạc Quỳnh

Hoàng Xuân Sơn - Thơ Quỳnh - Nhạc Quỳnh


Trước thì Duy Hân xin chúc mừng nhà thơ Hoàng Xuân Sơn với tập thơ mới: Thơ Quỳnh.
Thân hữu khắp nơi đang thưởng thức những cánh thơ bung nở ướp mùi quỳnh hoa quý phái, ngọt ngào.
Hoàng Quỳnh. Xuân Quỳnh. Sơn Quỳnh: những đóa quỳnh vàng mùa xuân nở trên núi trong tiếng nhạc Quỳnh thánh thót.

Thạch Hân làm - Birthday Duy - Family Cottage 2017

Hình Duy Hân tham dự Picnic Thăng Tiến 2017