Sub Label Menu barsVideo SBTN phỏng vấn Duy Hân về 3 cuốn sách

Muốn tải về đọc 3 cuốn sách của Duy Hân (dạng PDF) xin bấm vào link:
Những Viên Sỏi Nhỏ (tâm tình và phiếm luận)
Nỗi Niềm Riêng Ta (Thơ)
Đất Cũ (chuyện ngắn & chuyện rất ngắn)


Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, có đến hàng trăm ngàn người đã phải chết để làm chứng cho đức tin Kitô Giáo. Trong số đó có 117 vị đã được Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6, 1988 và thầy Andrê Phú Yên, được phong Chân Phước ngày 5 tháng 3, 2000.